BEZPIECZNE FERIE Z GRYFICKĄ POLICJĄ - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Aktualności

BEZPIECZNE FERIE Z GRYFICKĄ POLICJĄ

Ferie zimowe w naszym województwie już za nami. Podobnie jak w latach ubiegłych gryficcy policjanci odwiedzali placówki oświatowe, dom kultury oraz obiekty sportowo- rekraacyjne gdzie rozmawiali z dziećmi i młodzieżą o bezpieczeństwie realizując program „Bezpieczne ferie 2020”.

Czas ferii zimowych oraz okres go poprzedzający to cykl spotkań z funkcjonariuszami policji podczas których przypominano dziciom oraz młodzieży o tym, gdzie bezpiecznie można spędzać wolny czas oraz jak zachowywać się w trakcie zabaw tak, aby nikomu nie stała się krzywda. Chociaż zima w tym roku w województwie zachodnipomorskim nie pojawiła się to jednak podczas z policjantami przypominano o zasadach bezpiecznego wypoczynku podczas ferii. Policjanci przestrzegali przed wchodzeniem na lód, przed zjeżdżaniem na sankach w nieodpowiednich miejscach. Dzieciom została również przekazana wiedza jak unikać zagrożeń i bezpiecznie poruszać się po drodze. Funkcjonariusze zwracali także szczególną uwagę, na  korzystanie z elementów odblaskowych. Podczas każdego spotkania funkcjonariusze przypominali o numerach telefonów alarmowych oraz zasadach postępowania w razie wypadku.