Aktualności

DEBATA W BROJCACH NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

W piątek 9 czerwca br. w miejscowości Brojce odbyła się debata społeczna inaugurująca poświęcona bezpieczeństwu pieszych uczestników ruchu drogowego z terenu gminy Brojce. Jej organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Gryficach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele instytucji i podmiotów, z którymi współpracuje Policja w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

W dniu 9 czerwca 2017 roku w sali wiejskiej w Brojcach odbyła się debata społeczna. W spotkaniu udział wzięli I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach podinsp. Tomasz Piętal, Kierownik Referatu Ruchu Drogowego KPP mł. asp. Krzysztof Nowakowski, funkcjonariusze KPP w Gryficach samorządowcy oraz mieszkańcy gminy Brojce.

Debatę otworzył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach podinsp. Tomasz Piętal.
Pierwszy blok tematyczny spotkania rozpoczął się od omówienia tematyki Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzia
które pozwala na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Następnie głos zabrał Kierownik Referatu Ruchu Drogowego KPP mł.asp. Krzysztof Nowakowski, który omówił zagadnienia zawiązane z ilością zdarzeń drogowych na terenie gminny Brojce.

Kolejną tematyką omawianą podczas debaty było zjawisko Przemocy w rodzinie na teranie w/w gminy . Zagadnienia związane z tą problematyką omówił I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach podinsp. Tomasz Piętal oraz dzielnicowy rejonu st. asp. Michał Łukaszewski. Przedstawił między innymi zestawienie danych dotyczących procedury „Niebieskiej Karty” oraz możliwości prawnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Po prezentacji podjęta została ożywiona dyskusja mająca na celu zwrócenie uwagi na to, że nie należy pozostawać obojętnym wobec przemocy, szczególnie kiedy krzywdzone są dzieci. Uczestnicy debaty wyrazili zdanie, że niejednokrotnie postronne osoby nawet jeśli mają wiedzę na temat przemocy nie informują o tym instytucji z uwagi iż nie chcą się mieszać i nie chcą świadczyć ze względu na późniejsze nieprzyjemności.
W ramach debaty społecznej uczestnicy poddawali również dyskusji problemy dotyczące bezpieczeństwa w ich mieście. Mieszkańcy dyskutowali intensywnie m. in. o infrastrukturze oraz stanie dróg, problemie bezpańskich psów oraz tzw. dzikich wysypisk.

Podczas wspólnej aktywnej dyskusji mogliśmy poznać oczekiwania mieszkańców w zakresie poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego. Debata pozwoliła na wymianę informacji o istniejących zagrożeniach oraz na opracowanie metod działania zmierzających do poprawy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Brojce. Niejednokrotnie podczas debaty zabierał głos I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach podinsp. Tomasz Piętal , który przekonywał mieszkańców gminy Brojce, iż na poprawę bezpieczeństwa mają wpływ oni sami. Zarówno w przypadku bezpieczeństwa w ruchu drogowym np. eliminowania nietrzeźwych kierujących jak i zjawisku przemocy aby nie pozostawali obojętni i nie dawali społecznego przyzwolenia na takie zachowania. Komendant zachęcał aby mieszkańcy zwracali uwagę na ważne problemy, mające miejsce w ich społeczności i zapewniał o przestrzeganiu zasady anonimowości.
Wszyscy uczestnicy na koniec wypełnili anonimowe ankiety mające na celu ocenę poczucia ich bezpieczeństwa.

 

sierż. szt. Agnieszka Podgórska KPP Gryfice