Finał programu "Bezpieczna Szkoła" - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Aktualności

Finał programu "Bezpieczna Szkoła"

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Gryficach posumowani tegoroczną współpracę z placówkami oświatowymi z terenu powiatu gryfickiego w zakresie profilaktyki i prowadzenia edukacji w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wojewódzkiego programu prewencyjnego "Bezpieczna Szkoła".

W dniu 21 czerwca 2017 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Gryficach odbył się finał w/w przedsięwzięcia. Komendant Powiatowy Policji w Gryficach mł. insp. Krzysztof Boguszewicz uroczyście uhonorował placówki oświatowe, które w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 zrealizowały najciekawsze pomysły profilaktyczne w obszarze działań prewencyjnych jak unikanie zagrożeń przez dzieci i młodzież szkolną.

Spotkanie było również wspaniałą okazją, aby osobiście podziękować i podsumować całoroczną współpracę z wyróżnionymi placówkami szkolnymi. Głównym założeniem programu był wybór placówki oświatowej, która w trakcie trwania tej edycji zrealizowała najciekawszą inicjatywę profilaktyczną i edukacyjną w obszarze bezpieczeństwa. Każda ze zgłoszonych do programu placówek szkolnych miała za zadanie opracować i zrealizować w czasie trwania roku szkolnego inicjatywę profilaktyczną podnoszącą bezpieczeństwo na jej terenie. Inicjatywa miała być poprzedzona analizą bezpieczeństwa, zdiagnozowaniem zagrożenia a w konsekwencji ewaluacją projektu.

Ze wszystkich zgłoszonych przez szkoły inicjatyw wybrane zostały dwie najciekawsze, które na tle innych wyróżniały się pomysłowością, nowatorskim podejściem a także konkretnym efektem podjętych działań.

W roku szkolnym 2016/2017 najciekawsze pomysły na edukacje w obszarze bezpieczeństwa nadesłały;

Szkoła Podstawowa w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie, która otrzymała certyfikat "Bezpiecznej Szkoły" oraz

Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach uhonorowana certyfikatem Programu "Bezpieczna Szkoła"

Realizacja programu "Bezpieczna Szkoła" była możliwa dzięki wsparciu całego przedsięwzięcia przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy za udział w programie, wspaniałe pomysły na profilaktykę i edukacje w obszarze bezpieczeństwa.

 

 

sierż. szt. Agnieszka Podgórska