Aktualności

I ROK FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA.

To właśnie dziś 20 września 2017 r. mija rok odkąd funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Nowe interaktywne narzędzie stworzono w trosce o poprawę bezpieczeństwa obywateli. KMZB niewątpliwie należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa ciszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu gryfickiego. Z pośród 25 kategorii zagrożeń nanoszonych na Krajową Mapę Zagrożeń w powiecie gryfickim najwięcej zgłoszeń dotyczy m.in. przekraczania dozwolonej prędkości, spożywania alkoholu w miejscu publicznym, niewłaściwej infrastruktury drogowej oraz dzikich wysypisk śmieci.

Stałe i systematyczne nanoszenie danego rodzaju zagrożeń przez mieszkańców naszego powiatu pozwala gryfickim policjantom oraz innym służbom na skuteczne działanie a tym samym wpływa na poprawę bezpieczeństwa.

O tym, że jest to narzędzie, które szybko i czytelnie pozwala wskazać zaobserwowany problem związany z bezpieczeństwem w różnych dziedzinach nikogo już nie trzeba przekonywać doskonałym przykładem jest miejscowość Zaleszczyce.

W dniach 20.03.2017 r. oraz 27.04.2017 r. na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa w miejscowości Zaleszczyce zostały naniesione m.in. zagrożenia w postaci przekraczania dozwolonej prędkości. Zagrożenia te zostały potwierdzone a miejsce to objęte szczególnym nadzorem przez policjantów ruchu drogowego z gryfickiej komendy. W trakcie pełnionych służb i kontroli prędkości w tym miejscu mundurowi już trzykrotnie dokonali zatrzymania praw jazdy kierującym, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h /tj w terenie zabudowanym/.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to prosty sposobu informowania policjantów o problemach i zagrożeniach w sposób anonimowy.

Narzędzie to jest stale modyfikowane i unowocześniane W dniu 28 lipca 2017 r. została udostępniona użytkownikom nowa, ulepszona wersja Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od tego czasu, wprowadzono następujące zmiany i modyfikacje:

 • wprowadzono funkcję wylogowywania się z aplikacji;

 • zrezygnowano z automatycznego usuwania zagrożeń z mapy po upływie miesiąca od chwili naniesienia;

 • dodano statusy „Potwierdzone (wyeliminowane)”, oraz „Żart lub pomyłka”;

 • dodano funkcjonalność umożliwiającą wyświetlanie zagrożeń o statusie „Niepotwierdzone” przez tydzień od daty nadania takiego statusu i miesiąc od daty nadania statusu „Potwierdzone (wyeliminowane)”. Zagrożenia w statusie „Żart lub pomyłka” usuwane będą z mapy niezwłocznie;

 • umożliwiono użytkownikowi dopisywanie podczas nanoszenia zagrożenia oprócz daty i godziny zdarzenia, również pory dnia oraz dni tygodnia;

 • umożliwiono wprowadzanie przez użytkowników krótkich opisów tekstowych (do 500 znaków) oraz dołączania do 3 plików (JPG, PDF, 3gp, mov, doc, txt) o łącznej maksymalnej wielkości 5MB;

 • dodano w dossier zagrożenia ID zagrożenia i daty naniesienia zagrożenia;

 • wydano wersję na urządzenia mobilne;

 • wydano wersję szkolną aplikacji;

 • połączono kategorie zagrożeń: „niewłaściwa infrastruktura drogowa” oraz „nieprawidłowe oznakowanie drogi” i pozostawienie ich pod hasłem „niewłaściwa infrastruktura drogowa”;

 • zmieniono dotychczasową etykietę zagrożenia „miejsce grupowania się małoletnich” na „grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją”;

 • dodano nową kategorię zagrożeń „Wałęsające się bezpańskie psy”.

Od momentu gdy Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa zaczęła funkcjonować zachodniopomorscy policjanci odczytali 16.735 zdarzeń, wskazanych przez mieszkańców jako te, które wymagają interwencji Policji. Ponad 40 % zaznaczonych problemów została potwierdzona przez mundurowych.

Każdego dnia na bieżąco pojawiają się nowe sygnały od obywateli, te, które wpłynęły w ostatnim czasie są w trakcie weryfikacji przez patrole Policji.
Wśród wszystkich zagrożeń wskazanych w województwie zachodniopomorskim od początku funkcjonowania KMZB najwięcej dotyczyło nieprawidłowego parkowania pojazdów, spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz przekraczania dozwolonej prędkości.

Pamiętajmy , że dzięki KMZB możemy mieć realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w naszej okolicy. Wystarczy jedynie w odpowiedzialny i rozsądny sposób korzystać z tego narzędzia.

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa             Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - Statystyki