Aktualności

Kręci mnie bezpieczeństwo – przez cały rok szkolny spotkanie z dziećmi w Plotach.

W ubiegłą środę policjanci odwodzili Szkołę Podstawową nr 1 w Plotach w ramach akcji „ Kręci mnie bezpieczeństwo.... przez cały rok szkolny” .

Celem akcji jest propagowanie i kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań w zakresie bezpieczeństwa wśród młodych ludzi.

W ramach prowadzonych działań policjanci rozmawiali z uczniami szkoły nt bezpieczeństwa na drogach, podczas zabawy na podwórku oraz właściwym zachowywaniu się podczas spotkania z osobą nieznajomą czy groźnym psem.

Dzieci z klas 1-3 uczestniczyły w zajęciach dotyczących bezpiecznej drogi do szkoły. Pierwszakom wręczono „Elementarz - Zasady Bezpieczeństwa”.

Ponadto mundurowi wskazywali dzieciom jak zachować się w sytuacjach zagrażających ich życiu lub zdrowiu a także innych osób. Najmłodszym uczestnikom spotkania przypomniano numery alarmowe.