Aktualności

OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI W GRYFICACH.

Wczoraj w Gryficach z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci odbył się przemarsz ulicami miasta. W pochodzie wzięło udział ok 700 osób - głównie dzieci i młodzież. W przemarszu z gryficką orkiestrą Red Swing Low na czele, uczestniczyli również nauczyciele, pedagodzy, przedstawiciele Gminy Gryfice, OPS -u oraz Policja.

Tegoroczny marsz ulicami miasta i spotkanie na Pacu Zwycięstwa w Gryficach to wyraz sprzeciwu dla przemocy wobec dzieci i młodzieży. Celem akcji, której głównym organizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej i Gmina Gryfice przy współpracy z gryficką policją było podniesienie świadomości społecznej w zakresie wrażliwości i konieczności reagowania rodziców, opiekunów a także innych osób, które mogą być świadkami przemocy wobec dzieci.

Podczas krótkiego wystąpienia na Placu Zwycięstwa organizatorzy przypomnieli wszystkim, że przemoc wobec dzieci, to każda forma fizycznego przymusu lub przemocy ze strony rodzica czy opiekuna, to również przewlekła, niefizyczna oraz szkodliwa zależność między rodzicem, opiekunem a dzieckiem polegająca zarówno na działaniu jak i zaniechaniu - zaniedbywanie często występuje z innymi kategoriami krzywdzenia i też jest przemocą.

W dalszej części spotkania dzieci i młodzież przypomnieli o prawach dziecka.

Na zakończenie głos zabrał Burmistrz Gryfic Pan Andrzej Szczygieł, który wyraził aprobatę dla tego typu działań i podkreślił, że dobro dziecka to wspólna sprawa całego społeczeństwa wręczając wszystkim uczestnikom akcji przypinki z napisem „kochaj, nie bij”.

Całej akcji służyła ładna pogoda i miła atmosfera.

  • OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI W GRYFICACH.
  • OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI W GRYFICACH.
  • OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI W GRYFICACH.
  • OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI W GRYFICACH.
  • OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI W GRYFICACH.
  • OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI W GRYFICACH.
  • OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI W GRYFICACH.
  • OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI W GRYFICACH.
  • OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI W GRYFICACH.