Szkolenie Pracowników Socjalnych. - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Aktualności

Szkolenie Pracowników Socjalnych.

Policjanci z Gryfic wspólnie z psychologami policyjnymi szkolili pracowników socjalnych. Celem szkolenia było podniesienie poziomu bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej z powiatu gryfickiego.

Często zdarza się, że pracownicy socjalni podczas swojej codziennej pracy spotykają się z przemocą i agresją osób, którym chcą pomóc.

Policjanci z Gryfic wspólnie z psychologami policyjnymi z Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przeprowadzili szkolenie, podczas którego pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Domów Pomocy Społecznej z powiatu gryfickiego mogli poznać zasady i techniki prowadzenia rozmów z agresywnymi osobami, które niejednokrotnie mogą być w stanie po użyciu alkoholu lub substancji działającej podobnie do alkoholu czy podczas kontaktu z klientem posiadającym zaburzenia psychiczne.

Oprócz cennych wskazówek i informacji z zakresu prawa i psychologii uczestnicy spotkania poznali ogólne zasady postępowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia a także podstawowe rady dotyczące samoobrony i radzenia sobie w sytuacji ataku napastnika, które przekazał policyjny instruktor taktyk i technik interwencji z KPP w Gryficach.

  • Szkolenie Pracowników Socjalnych.
  • Szkolenie Pracowników Socjalnych.
  • Szkolenie Pracowników Socjalnych.
  • Szkolenie Pracowników Socjalnych.
  • Szkolenie Pracowników Socjalnych.