Aktualności

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS – SZKOLENIE DLA POLICJANTÓW Z GRYFIC.

W piątek w Domu Kultury w Gryficach odbyło się szkolenie dla policjantów, którego tematem wiodącym była problematyka HIV i AIDS. Spotkanie zostało zorganizowane dzięki współpracy SPZZOZ w Gryficach z Komendą Powiatową Policji w Gryficach z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS.

HIV i AIDS to wciąż aktualny problem zarówno w Polsce jak i na świecie. Przypominanie i upowszechnianie informacje na temat HIV i AIDS stanowi jeden ze sposobów ograniczenia zakażenia.

W ramach Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV, mundurowi Komendy Powiatowej Policji w Gryficach uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowym, które dotyczyło m.in. profilaktyki zapobiegania zakażeniom wirusem.

Celem szkolenia było uświadomienie policjantom i przypomnienie o zagrożeniu zarażenia się wirusem HIV wynikającym ze specyfiki służby oraz ukazanie sposobów zachowania bezpieczeństwa w kontakcie z zakażonym, a także elementów działań profilaktycznych jakie należy podjąć w przypadku bezpośredniego kontaktu z krwią.

Podczas szkolenia przedstawiciele SPZZOZ w Gryficach tj dr n. med. Janusz Daszko – Przewodniczący Zespołu ds Zakażeń Szpitalnych, Pani Lidia Walicka – Naczelna Pielęgniarka oraz Pani Elżbieta Przewoźnik – Specjalista ds Epidemiologi przekazali policjantom niezbędną wiedzę m.in. zasady postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia się wirusem HIV, wskazując jednocześnie gdzie należy szukać pomocy.

Należy pamiętać, że Policjanci to jedna z grup zawodowych szczególnie narażonych na ryzyko zakażenia się wirusem HIV.