Aktualności

ODPRAWA ROCZNA Z UDZIAŁEM KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W SZCZECINIE

Wczoraj w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gryficach odbyła się odprawa roczna z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie Pana insp. Jacka Cegieły, w której wzięli udział policjanci i pracownicy z gryfickiej komendy oraz przedstawiciele innych służb mundurowych, władz samorządowych a także instytucji współdziałających na co dzień z policją.

Odprawa roczna była podsumowaniem efektów pracy wszystkich policjantów i pracowników policji z terenu powiatu gryfickiego. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych współdziałających na co dzień z policją oraz przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości.

Odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Gryficach - Pan insp. Krzysztof Boguszewicz przywitaniem gości a następnie wygłosił przemówienie, w którym podziękował policjantom i pracownikom policji za sumienną służbę i pracę a także omówił realizację najważniejszych zadań w minionym 2017 roku. Pan Komendant słowa podziękowania skierował również do samorządowców, przedstawicieli służb i instytucji, które na co dzień współpracują i wspomagają działania gryfickiej policji.

W dalszej części spotkania I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach – mł insp Tomasz Piętal zaprezentował efekty pracy policjantów wydziału kryminalnego wskazując najważniejsze obszary i stan realizacji zadań służby kryminalnej. Efekty pracy służby prewencyjnej przedstawił natomiast Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego – podkom. Maciej Wędziński.

Podczas odprawy głos zabrał również Starosta Powiatu Gryfickiego Pan Kazimierz Sać, który wyraził zadowolenie ze współpracy z gryficką policją. Podziękowania a także słowa uznania dla policjantów, policjantek i pracowników policji przekazał także Prokurator Rejonowy w Gryficach Pan Marcin Stawirej.

Na koniec swoje przemówienie wygłosił również Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie Pan insp. Jacek Cegieła, który podsumował całą odprawę jak również podziękował Komendantowi Powiatowemu za efekty pracy i służby oraz dobrą współpracę z instytucjami i władzami samorządowymi.

Podczas swojego przemówienia Pan Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie wskazał, że głównym celem funkcjonowania Policji jest przede wszystkim bezpieczeństwo i dobro obywateli a także zwrócił uwagę na rożne formy komunikacji policji ze społeczeństwem wskazując na funkcjonowanie i wykorzystanie przez Policje nowych narzędzi jakimi są Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa czy Aplikacja Moja Komenda, podkreślając przy tym również rolę dzielnicowego jako policjanta pierwszego kontaktu.

Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Gryficach wyróżnił nagrodami pieniężnymi 6 policjantów za zaangażowanie oraz wzorowe pełnieni obowiązków służbowych tj. asp. szt. Sławomira Zinkiewicza, st. asp Tomasza Szymczaka, mł asp. Rafała Ćwiertnie, asp. Fabiana Karwowskiego, st. post. Przemysława Kundę i post. Tomasza Daniela.