Aktualności

„Bezpieczny przejazd” - działania policjantów z Gryfic.

Wczoraj funkcjonariusze ruchu drogowego z Gryfic prowadzili działania pn. „Bezpieczny przejazd”. Mundurowi zwracali uwagę na zachowania kierujących i pieszych w rejonie przejazdów kolejowo–drogowych. Szczególnemu nadzorowi poddano 11 przejazdów strzeżonych i niestrzeżonych na terenie powiatu gryfickiego.

Wczorajsze działania miały na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego na przejazdach kolejowych oraz informowania kierujących i pieszych o konieczności przestrzegania przepisów, m.in. w sprawie znaków i sygnałów drogowych a tym samym obowiązku stosowania się do nich.

Policjanci podczas kontroli drogowych sprawdzali czy kierujący posiadają obowiązkowe wyposażenie pojazdu tj. trójkąt i gaśnicę, którego posiadanie niejednokrotnie może mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo w przypadku np. groźnych zdarzeń z udziałem samochodu i pojazdu szynowego. Funkcjonariusze zwracali również uwagę na stan techniczny pojazdów.

Podczas prowadzonych działań mundurowi nie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie stosowania się uczestników ruchu drogowego do znaków i sygnałów w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych.

  •  „Bezpieczny przejazd” - działania policjantów z Gryfic.