Aktualności

DEBATA EWALUACYJNA W BROJCACH NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

W piątek 9 marca 2018 roku w miejscowości Brojce w ramach cyklu spotkań Policji ze społeczeństwem zatytułowanych "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ", odbyła się debata społeczna ewaluacyjna poświęcona bezpieczeństwu pieszych uczestników ruchu drogowego z terenu gminy Brojce. Jej organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Gryficach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele instytucji i podmiotów, z którymi współpracuje Policja w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

     W dniu 9 marca 2018 roku w sali wiejskiej w Brojcach odbyła się debata społeczna. W spotkaniu udział wzięli Komendant Powiatowy Policji w Gryficach insp. Krzysztof Boguszewicz, Kierownik Referatu Ruchu Drogowego KPP asp. Krzysztof Nowakowski, funkcjonariusze KPP w Gryficach samorządowcy oraz mieszkańcy gminy Brojce.

     Debatę otworzył Komendant Powiatowy Policji w Gryficach insp. Krzysztof Boguszewicz, który przedstawił i omówił zdarzenia drogowe w- w tym z udziałem pieszych- do których doszło na terenie Gminy Brojce w 2017 roku. .
Następnie mł. asp. Agnieszka Podgórska podczas krótkiej prezentacji omówiła zasady bezpiecznego poruszania się po drodze pieszych.

     Głos zabrał również Kierownik Referatu Ruchu Drogowego KPP asp. Krzysztof Nowakowski, który omówił zagadnienia związane z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzia które pozwala na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Funkcjonariusz odniósł się również do problemu, który został zgłoszony na debacie w czerwcu ubiegłego roku, gdzie mieszkańcy zgłosili problem związany z brakiem oznakowania pionowego niektórych dróg na terenie Gminy Brojce. W odpowiedzi na ten problem zostało wystosowane pismo do Zarządu Dróg celem poprawy jakości dróg.

   Po części teoretycznej wywiązała się ożywiona dyskusja wśród uczestników debaty którzy poddawali dyskusji problemy dotyczące bezpieczeństwa w ich mieście. Mieszkańcy dyskutowali intensywnie m. in. o infrastrukturze oraz stanie dróg oraz problemie nielegalnych wysypisk śmieci, który zmniejszył się zdecydowanie w odniesieniu do roku poprzedniego.

   Debata pozwoliła zweryfikować metody działania policjantów zmierzających do poprawy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Brojce. Wszyscy uczestnicy na koniec wypełnili anonimowe ankiety oraz otrzymali elementy odblaskowe w postaci opasek oraz kamizelek.