Aktualności

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie i Łobzie - bezpłatna pomoc

Jeden z ośrodków rozmieszczonych w całej Polsce. Obecnie działa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Ośrodek świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.

Głównym celem Ośrodka jest pomoc w powrocie do równowagi oraz ochrona przed wtórną wiktymizacją.

Ideą Ośrodka jest zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem należnych im uprawnień, zarówno w trakcie trwania procedur karnych, jak i po ich zakończeniu.

Każda osoba, która doświadczyła przestępstwa lub zna kogoś, kto znalazł się w takiej sytuacji, uzyska w Ośrodku bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i psychiatryczną. W szczególnych przypadkach osobie pokrzywdzonej przydzielany jest opiekun-wolontariusz, który asystuje jej poza Ośrodkiem, pomagając przy załatwianiu formalności, udzielając informacji oraz wsparcia. Ośrodek szczególną opieką otacza dzieci, które trafiają do nas głownie z przemocy domowej. W naszej siedzibie posiadamy specjalny bezpieczny pokój, który jest specjalnie urządzony dla potrzeb naszych najmłodszych podopiecznych. Mogą one poczuć się tam bezpieczne i otoczone troską.

W województwie zachodniopomorskim w ramach tworzonej przez Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw działało osiem oddziałów Ośrodka w latach 2012-2016 – w Koszalinie, Wałczu, Świnoujściu, Łobzie, Białogardzie, Gryfinie, Dołujach, Przecławiu i Policach. W 2013 roku Stowarzyszenie istniały również oddziały w Poznaniu: przy Fundacji Dziecko w Centrum oraz przy Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu i Chybach Dolnych. Obecnie (2017 rok) Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” prowadzi dwa Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem: w Szczecinie i Łobzie.

BEZPŁATNA pomoc obejmuje:

 • pomoc prawną
 • pomoc psychologiczną/ psychiatryczną
 • psychoterapię
 • mediację
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych
 • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania
 • udzielenie schronienia
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych
 • usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego
 • finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę
 • finansowanie kosztów wyjazdu uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje

 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie

ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin

Tel. 663 606 609

pomoc@sos.home.pl

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 do 20:00 ( dyżur osobisty oraz telefoniczny dla województwa)

Wtorek- piątek: 8:00 do 18:00 (dyżur osobisty oraz telefoniczny dla województwa)

Sobota 8:00-12:00 (dyżur osobisty oraz telefoniczny) oraz 12:00-15:00 dyżur telefoniczny

 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łobzie

ul. Bema 27, 73-150 Łobez (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)

Tel. 663 606 608

 

Godziny otwarcia:

Dyżur osobisty:

Poniedziałek: 13:00 do 20:00

Wtorek -piątek.: 11:00 do 18:00

Sobota.: 8:00-12:00

 

Dyżur telefoniczny dla OPPP w Łobzie pełniony przez osobę I kontaktu pełniącą w tym czasie osobisty dyżur w Szczecinie*:

Pon.: 8:00-13:00

Wt.-Pt.: 8:00-11:00

źródło:http://www.sos.home.pl

 

 

 

Sb.: 12:00-15:00