Aktualności

Spotkanie policjantów z uczniami szkół średnich.

Dzisiaj policjanci z Gryfic spotkali się z uczniami szkół średnich. W trakcie rozmów licealiści mogli dowiedzieć się jakie kryteria należy spełnić, aby zostać policjantem oraz poznać cały przebieg rekrutacji do służby w Policji. Na spotkaniach obecni byli również dwaj nowo przyjęci funkcjonariusze, którzy zasilą szeregi gryfickiej policji.

Oferta służby w policji skierowana jest szczególnie do ludzi młodych, którzy stawiają na pewną stabilną pracę oraz możliwość własnego rozwoju osobistego i zawodowego.

Dzisiaj mundurowi z Gryfic spotkali się z licealistami szkół średnich tj. Liceum Ogólnokształcącego „TOM” w Gryficach oraz Liceum Ogólnokształcącego „Równe Szanse”, zachęcając do służby w policji.

Podczas prowadzonych spotkań młodzi ludzie mogli dowiedzieć się, jak wygląda służba w jednej z największych formacji uzbrojonych w Polsce, poznać wymagania stawiane przyszłym kandydatom do służby, a także porozmawiać z nowo przyjętymi policjantami, którzy zasilą szeregi gryfickiej policji po odbyciu szkolenia zawodowego podstawowego.

W trakcie prowadzonych rozmów uczestnicy otrzymali materiały i foldery informacyjne, a nowo przyjęci funkcjonariusze odpowiadali na pytania odnośnie do przebiegu własnej rekrutacji, wrażeń i powodów, dla których zdecydowali się wstąpić do policji.

Przypominamy, że dokumenty są przyjmowane w trybie ciągłym, a wskazane w ogłoszeniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie terminy przyjęć dotyczą kandydatów, którzy zrealizowali wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego.

Od 01 września 2017 r. ww. dokumenty można składać osobiście również w KPP w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19 w Zespole ds. Kadr i Szkolenia pok.205, tel.91 38 57 582 w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00.