Aktualności

O chlubnych tradycjach Polskiej Policji Państwowej

W dniu 18 kwietnia 2018 r. w Sali Kaskadowej Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie odbyło się spotkanie w formie trzyczęściowego wykładu organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie oraz szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Tematyka wykładów dotyczyła: etosu Polskiej Policji Państwowej, metod pracy operacyjnej tej formacji oraz współczesnej problematyki dotyczącej wizerunku Policji i służących w niej funkcjonariuszy.

Pierwszy wykład dotyczący etosu Policji Państwowej przeznaczony był dla szczecińskiej młodzieży z klas mundurowych, która w grupie ok. 100 osób przybyła na spotkanie. Prowadzący dr hab. prof. UMK w Toruniu Bolesław Sprengel w fascynujący sposób przedstawił poświecenie oraz profesjonalizm funkcjonariuszy, którzy w dwudziestoleciu międzywojennym stali na straży prawa w Państwie Polskim. To właśnie w tamtym szczególnym okresie, kiedy Polska odzyskała niepodległość i suwerenność po 123 latach zaborów, tworzyła się formacja, której przedstawiciele charakteryzowali się wysoką kulturą osobistą, pomysłowością a przede wszystkim skutecznością w działaniu. Dlatego w czasach obecnych tak ważne jest czerpanie z tradycji Polskiej Policji Państwowej. Gdy funkcjonariusze często muszą mierzyć się z wrogim nastawieniem społeczeństwa, trzeba zachować profesjonalizm , spokój a przede wszystkim poczucie misji. Właśnie w ten sposób działali funkcjonariusze Policji Państwowej w czasach kiedy Polska znajdowała się pomiędzy „młotem a kowadłem”: nazistowską III Rzeszą i Związkiem Sowieckim. Mowa o sytuacjach kiedy wywiadowcze prowokacje przenikały się z codziennymi wyzwaniami służby policyjnej.

Drugi wykład, również wygłoszony przez profesora Bolesława Sprengela przeznaczony był dla wyższej kadry kierowniczej Zachodniopomorskiej Policji. Na Sali zasiedli komendanci miejscy, powiatowi oraz naczelnicy wydziałów prewencji z garnizonu Zachodniopomorskiego. Gościom towarzyszyli oficerowie prasowi z jednostek powiatowych. Gospodarzami spotkania byli zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie: insp. Piotr Ostrowski oraz dyrektor szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Paweł Skubisz.

Tematyka prelekcji dotyczyła metod pracy operacyjnej stosowanej przez Polską Policję Państwową. Profesor przedstawił korzenie działań operacyjnych, których początki sięgają XVIII wieku , a niektóre z założeń nie zmieniły się do lat 50-XX wieku. Goście mogli usłyszeć o miej znanych aspektach służby, która bardziej przypominała działania agencji wywiadu niż Policji. Specyfika lat 20-tych i 30-tych XX wieku zmuszała ówczesnych funkcjonariuszy do bacznej obserwacji otaczającego ich świata. Funkcjonariusz oprócz prewencji czy przestępczości kryminalnej często musiał zajmować się rozpracowywaniem działalności wywiadowczej czy agitacyjnej. Wykład był doskonałą okazją do zestawienia podobieństw i różnic jakie dokonały się na przełomie prawie 100 lat dzielących powstanie Policji Państwowej od czasów dzisiejszych.

Ostatnia część spotkania przeznaczona była na sprawę szalenie istotną: wizerunek funkcjonariuszy Policji w trakcie służby i uroczystości państwowych. Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie mł. insp. Grzegorz Sudakow oraz podinsp. Katarzyna Kamińska przedstawili najważniejsze aspekty dotyczące odbioru funkcjonariuszy przez społeczeństwo. Odpowiedni, dopasowany mundur, schludny wygląd zewnętrzny i elokwencja sprawiają, że policjant jest traktowany jako profesjonalista , właściwa osoba znajdująca się na właściwym miejscu. W tym miejscu sprawdza się stare ludowe porzekadło: Jak cię widzą tak cię piszą.

Na sam koniec podinsp. Lesław Dura z szczecińskiego Oddziału Prewencji Policji przypomniał o podstawowych wytycznych obowiązujących podczas wystawiania i prezentacji pocztów sztandarowych jednostek Policji.

Powyższe spotkanie wpisuje się w serię przedsięwzięć związanych z dwoma wspaniałymi rocznicami : Stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości (2018) oraz setną rocznicę utworzenia Polskiej Policji Państwowej (2019). Pielęgnowanie pamięci i tradycji dotyczącej korzeni formacji policyjnej z lat 1919-1939 jest znakiem odpowiedzialności dziejowej, która ma niebagatelne znaczenie z perspektywy odpowiednich wzorców i kodeksu zachowań, z jakim powinni utożsamiać się współcześni funkcjonariusze.

Dbanie o historię i tradycję formacji policyjnej to również doskonała okazja aby pokazać jak polscy funkcjonariusze cenią i darzą szacunkiem swoich poprzedników, którzy w trudnych czasach zrywu niepodległościowego wiernie i skutecznie służyli społeczeństwu i krajowi. Wymiana doświadczeń z sąsiadami z Republiki Federalnej Niemiec w ramach projektu Interreg VA uwzględnia powyższą kwestię, jako budowanie pomostu pomiędzy polską i niemiecką Policją. Wzajemny europejski szacunek dla służby policyjnej jest niezmiernie ważnym aspektem w czasach zagrożenia terrorystycznego występującego w krajach Europy Zachodniej. Wspólne działania Policji z Meklemburgii Pomorza Przedniego i Brandenburgii wraz z garnizonem zachodniopomorskim przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa na ważnych trans granicznych terenach po obydwu stronach Odry.

 

Żródło: KWP Szczecin, st.post. Konrad Szelest