FINAŁ PROGRAMU "BEZPIECZNA SZKOŁA 2017/218” - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Aktualności

FINAŁ PROGRAMU "BEZPIECZNA SZKOŁA 2017/218”

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Gryficach posumowani tegoroczną współpracę z placówkami oświatowymi z terenu powiatu gryfickiego w zakresie profilaktyki i prowadzenia edukacji w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wojewódzkiego programu prewencyjnego "Bezpieczna Szkoła 2017/2018".

W dniu 18 czerwca 2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Gryficach odbył się finał w/w przedsięwzięcia. Komendant Powiatowy Policji w Gryficach insp. Krzysztof Boguszewicz uroczyście uhonorował placówki oświatowe, które w bieżącym roku szkolnym 2017/2018 zrealizowały najciekawsze pomysły profilaktyczne w obszarze działań prewencyjnych jak unikanie zagrożeń przez dzieci i młodzież szkolną.

Spotkanie było również wspaniałą okazją, aby osobiście podziękować i podsumować całoroczną współpracę z wyróżnionymi placówkami szkolnymi. Głównym założeniem programu był wybór placówki oświatowej, która w trakcie trwania tej edycji zrealizowała najciekawszą inicjatywę profilaktyczną i edukacyjną w obszarze bezpieczeństwa.

Każda ze zgłoszonych do programu placówek szkolnych miała za zadanie opracować i zrealizować w czasie trwania roku szkolnego inicjatywę profilaktyczną podnoszącą bezpieczeństwo na jej terenie. Inicjatywa miała być poprzedzona analizą bezpieczeństwa, zdiagnozowaniem zagrożenia a w konsekwencji ewaluacją projektu.

Ze wszystkich zgłoszonych przez szkoły inicjatyw wybrane zostały cztery najciekawsze, które na tle innych wyróżniały się pomysłowością, nowatorskim podejściem a także konkretnym efektem podjętych działań.

W roku szkolnym 2017/2018 najciekawsze pomysły na edukacje w obszarze bezpieczeństwa nadesłały;

Zespół Szkół Publicznych w Karnicach – Publiczna Szkoła Podstawowa, która otrzymała certyfikat "Bezpiecznej Szkoły"

oraz Szkoła Podstawowa w Brojcach, Zespół Szkół Sportowych w Rewalu i Zespół Szkół Publicznych w Karnicach Publiczne Gimnazjum wymienione placówki zostały uhonorowane wyróżnieniem za udział w programie "Bezpieczna Szkoła"

Realizacja programu "Bezpieczna Szkoła" była możliwa dzięki wsparciu całego przedsięwzięcia przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy za udział w programie, wspaniałe pomysły na profilaktykę i edukacje w obszarze bezpieczeństwa.