Aktualności

SPOTKANIE POLICJI Z DYREKTORAMI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

W dniu 9 października 2018 roku w Ośrodku Wypoczynkowym SANDRA w sali konferencyjnej odbywał się Narada Dyrektorów Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych , Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Adopcyjnych województwa zachodniopomorskiego gdzie na specjalne zaproszenie Dyrektor Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Dom dla Dzieci w Gryficach Pani Aldony Byczkiewicz policjanci z Gryfic wygłosili prelekcje na temat odpowiedzialności prawnej osób nieletnich.

Organizatorem narady był Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie przy współpracy Dyrektor Aldony Byczkiewicz.. Podczas spotkania funkcjonariusz gryfickiej policji wygłosił 2-godzinny wykład na temat odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. Poruszono temat najczęstszych naruszeń prawa tj. nagrywanie telefonami zarówno dzieci jak i pracowników, udostępnianie tych informacji, obrażanie wychowawców, naruszenie nietykalności cielesnej itp. Podczas wykładu wykorzystano prezentację multimedialną. W czasie narady padało mnóstwo pytań z sali dotyczących konkretnych zachowań młodych ludzi, na wszystkie wspólnie z Dyrektorami Placówek próbowaliśmy znaleźć odpowiedź.