DEBATA EWALUACYJNA Z SENIORAMI - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Aktualności

DEBATA EWALUACYJNA Z SENIORAMI

W dniu 24 października 2018 roku o godzinie 18:00 w budynku filii Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Gryficach przy ul. Piłsudskiego 34 odbyła się debata ewaluacyjna na temat bezpieczeństwa seniorów na terenie Gryfic.

Spotkanie rozpoczął podkom. Maciej Wędziński Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Gryficach,który w pierwszej kolejności przywitał wszystkich przybyłych gości, a następnie przedstawił cele i założenia debaty.

Wśród uczestników debaty znaleźli się słuchacze Gryfickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz mieszkańcy Gryfic. Podczas debaty podkom. Zbigniew Frąckiewicz Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach omówił problematykę bezpieczeństwa osób starszych w szczególności dotyczącą bezpieczeństwa osób starszych na drodze. W trakcie trwania spotkania wykorzystano filmy zrealizowane przez funkcjonariuszy KWP Szczecin o problematyce oszustw na tzw.”wnuczka””policjanta” oraz zasady bezpiecznego korzystania z bankomatu.

Przypomniano i omówiono również zjawisko przemocy; jej rodzaje oraz wskazano punkty gdzie można szukać pomocy przez osoby pokrzywdzone. Dużą wagę podczas trwania debaty poświęcono szeroko rozumianemu bezpieczeństwu w ruchu drogowym, gdzie podkom. Maciej Wędziński Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Gryficach odpowiadał na pytania przybyłych gości, które dotyczyły problematycznego oznakowania miejsc w Gryficach.

Na debacie obecna była również dzielnicowa z którą mieszkańcy mogli porozmawiać o nurtujących problemach. Podczas debaty przedstawiono również i zachęcano do skorzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i Aplikacji Moja Komenda tj nowego a za rezem nowoczesnego narzędzia w zakresie kontaktu obywatela z policją .

Po zakończonej prelekcji przyszedł czas na dyskusję podczas której uczestnicy zgłaszali swoje spostrzeżenia oraz nawiązywali do spotkania które odbyło się na jesień w 2017 r.

Na zakończenie uczestnikom rozdano ulotki informacyjne dot. „Bezpiecznego Seniora” , opaski odblaskowe oraz poradniki rowerowe tj materiały, których zakup został sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu "Ekologicznie na dwóch kółkach". Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze które zakończone zostało wspólnym pamiątkowym zdjęciem.