Aktualności

AKCJA "ZNICZ 2018" W GRYFICACH I ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU.

Dzisiaj tj. 31 października o godz. 6:00 rozpoczęły się działania „Znicz 2018” i trwać będą do niedzieli 4 listopada. W ich trakcie na drogach Powiatu Gryfickiego i całego województwa pojawi się zdecydowanie więcej patroli ruchu drogowego. W rejonie gryfickiego „starego cmentarza” będzie zmieniona organizacja ruchu drogowego .

Czasowa organizacja ruchu związana z dniem Wszystkich Świętych na terenie Gryfic (mapka - „stary cmentarz” obowiązuje w okresie od 31.10.2018 r. do 02.11.2018 r.)W celu ujawniania i dokumentowania popełnionych przez kierowców wykroczeń zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym użyte zostaną zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorem. Policjanci posłużą się także laserowymi miernikami prędkości. Badany będzie również stan trzeźwości kierujących.
Tak jak podczas każdych działań „ZNICZ”, dużego natężenia ruchu należy spodziewać się zarówno w rejonie nekropolii, jak i na drogach dojazdowych do miast. Dlatego, w miarę możliwości zalecamy korzystanie ze środków komunikacji publicznej. Jeżeli zdecydujemy się na wyjazd samochodem, pamiętajmy, że na drogach dojazdowych do cmentarzy, a także na niektórych ciągach komunikacyjnych zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.

Zwracajmy więc uwagę na znaki drogowe i nie jedźmy na pamięć. Pamiętajmy również o tym, że polecenia policjanta kierującego ruchem są ważniejsze od sygnałów i znaków drogowych!


Apelujemy także do pieszych uczestników ruchu, aby korzystali z chodników, a w przypadku ich braku-z pobocza. Przed wejściem na jezdnię należy zachować szczególną ostrożność i przechodzić tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Przebieganie lub wychodzenie zza samochodu, lub innej przeszkody ograniczającej widoczność może zakończyć się tragicznie.
Przypominamy także o obowiązku korzystania z odblasków, przez pieszych, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

Podczas udziału w uroczystościach religijnych tj. procesjach, mszach czy też przebywając w dużych skupiskach, należy właściwie zabezpieczać i dbać o przedmioty wartościowe np. telefony komórkowe, czy portfele umieszczając je w wewnętrznych kieszeniach garderoby, a przede wszystkim nie zabierajmy ze sobą dużych ilości pieniędzy.

Ta sama zasada dotyczy samochodów pozostawianych na parkingach w rejonie nekropolii, należy pamiętać, aby nie zostawiać przedmiotów wartościowych na widoku np. na podszybiu czy siedzeniach w myśl zasady, iż sytuacja czyni złodzieja.

Zadbajmy o to, aby nasze auto nie blokowało wjazdu lub wyjazdu z drogi, bramy itp. oraz dostępu do wcześniej prawidłowo zaparkowanego pojazdu. Pamiętajmy, że samochody pozostawione w miejscach, w których jest to zabronione i utrudniające ruch lub zagrażające bezpieczeństwu, będą usuwane na koszt właściciela.

Apelujemy do wszystkich kierowców, aby pod żadnym pozorem nie wsiadali za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu, a do pasażerów, by nie pozwolili, by wiózł ich nietrzeźwy kierujący!