DEBATA EWALUACYJNA Z SENIORAMI W TRZEBIATOWIE - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Aktualności

18 stycznia 2019 roku o godzinie 16:00 w budynku Urzędu Miasta w Trzebiatowie przy ul. Rynek 25 odbyła się debata społeczna ewaluacyjna na temat bezpieczeństwa seniorów na terenie gminy Trzebiatów. Spotkanie rozpoczął kom. Krzysztof Zieliński Komendant Komisariatu Policji w Trzebiatowie, który w pierwszej kolejności przywitał wszystkich przybyłych gości, a następnie przedstawił cele i założenia debaty.

Wśród przybyłych gości znaleźli się słuchacze Stowarzyszenia „Aramis” oraz mieszkańcy Trzebiatowa. Podczas debaty podkom. Zbigniew Frąckiewicz rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach omówił problematykę bezpieczeństwa osób starszych w szczególności dotyczącą bezpieczeństwa osób starszych na drodze. Podczas debaty wykorzystano filmy zrealizowane przez funkcjonariuszy KWP Szczecin o problematyce oszustw na tzw.”wnuczka””policjanta” oraz zasady bezpiecznego korzystania z bankomatu. Przypomniano i omówiono również zjawisko przemocy; jej rodzaje oraz punkty gdzie można szukać pomocy przez osoby pokrzywdzone. Dużą wagę podczas trwania debaty poświęcono szeroko rozumianemu bezpieczeństwu w ruchu drogowym, gdzie kom. Krzysztof Zieliński Komendant Komisariatu Policji w Trzebiatowie ,odpowiadał na pytania przybyłych gości, które dotyczyły problematycznego oznakowania miejsc w Trzebiatowie. Poruszono również problematykę dotyczącą Handlu ludźmi.  Po zakończonej prelekcji przyszedł czas na dyskusję podczas której uczestnicy zgłaszali swoje spostrzeżenia oraz nawiązywali do spotkania, które odbyło się na wiosnę w 2018 r. Na zakończenie spotkania uczestnikom rozdano ulotki informacyjne dot. „Bezpiecznego Seniora” , opaski odblaskowe oraz poradniki rowerzysty. Seniorzy na zakończenie spotkania wypełnili kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej.