Aktualności

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy w Powiecie Gryfickim

Dzisiaj tj. 2 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy – święto ustanowione 15 czerwca 2006 r. przez Zgromadzenia Ogólnego ONZ, którego celem jest propagowanie życia bez przemocy i umacniania pokoju. Mundurowi z Gryfic i Trzebiatowa odwiedzali szkoły i rozmawiali z uczniami o problemie przemocy rówieśniczej i przemocy w rodzinie, przekazując informacje o tym, jak postępować w sytuacji zagrożenia i gdzie szukać pomocy.

Dzisiaj z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy, które corocznie przypadają na dzień 2 października, policjanci z Gryfic i Trzebiatowa spotykali się z uczniami i dziećmi w szkołach.

Podczas prelekcji mundurowi informowali młodzież, czym jest przemoc i co odróżnia ją od agresji, a także poruszali problematykę przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej.

Nawiązując do przemocy w rodzinie, policjanci omawiali poszczególne jej rodzaje oraz w przystępny sposób przedstawiali mechanizm walki z tym zjawiskiem.

W trakcie prelekcji młodzi ludzie mogli dowiedzieć się, czym jest procedura „Niebieskiej Karty” i jak ważną rolę odgrywa policjant dzielnicowy w całym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i systemie wsparcia ofiar tego typu przestępstw.

Funkcjonariusze informowali o odpowiedzialności prawnej sprawców za czyny związane z przemocą, jak również o zasadach postępowania w przypadku zagrożenia, a także wskazywali możliwe formy i miejsca uzyskania pomocy przez ofiary dotknięte tym zjawiskiem.

Policjanci zwracali uwagę wszystkim uczestnikom prowadzonych spotkań, aby nie pozostawać obojętnym na sytuacje osób uwikłanych w problemy przemocowe i o wszelkich niepokojących sytuacjach informować odpowiednie służby, które na co dzień walczą ze zjawiskiem przemocy.

Celem prowadzonych działań było pogłębienie świadomości społecznej w zakresie problemu przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej wśród młodych ludzi.

 • Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy w Powiecie Gryfickim, zdjęcia przedstawiają policjantów w mundurze służbowym podczas spotkań z uczniami w szkołach na terenie powiatu
 • Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy w Powiecie Gryfickim, zdjęcia przedstawiają policjantów w mundurze służbowym podczas spotkań z uczniami w szkołach na terenie powiatu
 • Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy w Powiecie Gryfickim, zdjęcia przedstawiają policjantów w mundurze służbowym podczas spotkań z uczniami w szkołach na terenie powiatu
 • Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy w Powiecie Gryfickim, zdjęcia przedstawiają policjantów w mundurze służbowym podczas spotkań z uczniami w szkołach na terenie powiatu
 • Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy w Powiecie Gryfickim, zdjęcia przedstawiają policjantów w mundurze służbowym podczas spotkań z uczniami w szkołach na terenie powiatu
 • Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy w Powiecie Gryfickim, zdjęcia przedstawiają policjantów w mundurze służbowym podczas spotkań z uczniami w szkołach na terenie powiatu
 • Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy w Powiecie Gryfickim, zdjęcia przedstawiają policjantów w mundurze służbowym podczas spotkań z uczniami w szkołach na terenie powiatu
 • Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy w Powiecie Gryfickim, zdjęcia przedstawiają policjantów w mundurze służbowym podczas spotkań z uczniami w szkołach na terenie powiatu
 • Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy w Powiecie Gryfickim, zdjęcia przedstawiają policjantów w mundurze służbowym podczas spotkań z uczniami w szkołach na terenie powiatu