Aktualności

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY SPOTKANIA POLICJATÓW Z UCZNIAMI

Wraz z Nowym Rokiem Szkolnym policjanci prowadzili ogólnopolskie działania pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem tych działań było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przemieszczającym się do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gryficach przez cały wrzesień odwiedzili większość placówek oświatowych na terenie powiatu gryfickiego.

Prowadzone zajęcia dla dzieci miały charakter teoretyczno-praktyczny. Podczas nichpolicjanci omawiali zagadnienia związane z ruchem drogowym, w tym elementarne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym w obszarze zabudowanym i poza nim. Podczas spotkania szczególną uwagę funkcjonariusze zwracali na zasady obowiązujące przy przewożeniu dzieci samochodem oraz przypominali jak należy zachować się jeżdżąc rowerem.Przypominali o obowiązku noszenia przez pieszych po zmroku poza strefą zabudowaną elementów odblaskowych lub kamizelek. Innym istotnym tematem podczas spotkań z dziećmi było właściwe zachowanie się w przypadku zaistnienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życiu innych, umiejętność połączenia się z numerami alarmowymi i zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu. 

Przedszkolaki i uczniowie kl.I-szych razem z policjantami odbywali  praktyczne ćwiczenia na pasach. Policjanci pomagali przechodzić przez jezdnię i dbali, aby każde dziecko w prawidłowy sposób reagowało na drodze. Dzieci z dużym zaangażowanie brały udział w zajęciach i chętnie odpowiadały na pytania.
Organizowanie akcji policji i wdrażanie programów profilaktycznych przy współpracy z innymi podmiotami ma na celu wykształcenie w społeczeństwie właściwych postaw w przypadku zaistnienia różnego typu nieprzewidzianych i niebezpiecznych sytuacji już od najmłodszych lat.

 

Pliki do pobrania

  • 787.11 KB