Aktualności

„Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo” - działania gryfickiej policji

Dzisiaj w ramach ogólnopolskiej kampanii pn. „Twoje Światła Nasze Bezpieczeństwo” policjanci ruchu drogowego z Gryfic prowadzili kontrole drogowe, podczas których szczególną uwagę zwracali na sprawne oświetlenie zewnętrzne pojazdów poruszających się po drogach. W ramach akcji można było bezpłatnie sprawdzić prawidłowość ustawienia świateł w swoim samochodzie na stacji kontroli pojazdów w miejscowości Karnice.

Celem działań mundurowych z Gryfic, podobnie jak policjantów ruchu drogowego w całej Polsce było eliminowanie z ruchu pojazdów, które miały niesprawne oświetlenie. Funkcjonariusze podczas kontroli drogowych zwracali uwagę kierującym pojazdami, jak ważne jest właściwe ustawienie świateł i ich sprawność, szczególnie w jesienno – zimowe dni, kiedy to aura bywa niekorzystna np. mgła, opady w tym szybko zapadający zmrok.

Mundurowi przypominali kierowcom obowiązujące przepisy w tym zakresie, wskazując również na konieczność i obowiązek używania elementów odblaskowych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Na stacji diagnostycznej w miejscowości Karnice można było bezpłatnie sprawdzić prawidłowość ustawienia świateł w swoim pojeździe i porozmawiać z policjantami ruchu drogowego m.in. na temat bezpieczeństwa na drodze oraz wzajemnych, prawidłowych relacjach na linii kierujący-pieszy, pieszy–kierujący.

Funkcjonariusze rozdawali uczestnikom ruchu drogowego plakaty z logiem kampanii oraz przekazywali elementy odblaskowe, które miały przypominać im o tym, że tak naprawdę własne bezpieczeństwo, życie i zdrowie jest najważniejsze.

  • Zdjęcie przedstawia umundurowanego policjanta ruchu drogowego, kierowcę i wykwalifikowanego pracownika stacji kontroli pojazdów podczas ustawiania świateł drogowych
  • Zdjecie przedstawia pojazd w stacji diagnostycznej podczas ustawiania świateł drogowych na specjalnej maszynie
  • Zdjecie przedstawia pojazd z niesprawnym oświetleniem
  • Zdjęcie przedstawia policjanta ruchu drogowego, który podczs kontroli drogowej wręcza kierowcy ulotkę do kampani„Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo”