Aktualności

Kolejny przypadek cofania licznika – policja przypomina

Ubiegłym tygodniu podczas kontroli drogowej policjanci ujawnili kolejny przypadek cofania licznika. Sprawa jest wyjaśniana przez policję i prokuraturę - to już 6 tego typu przypadek w powiecie gryfickim.

Policja przypomina, że zgodnie z nowymi przepisami funkcjonariusze mają obowiązek sprawdzać i spisywać stan licznika w kontrolowanych pojazdach, poza ustawowymi wyłączeniami oczywiście, jak np. akcje "Trzeźwy poranek", a następnie odczytane wskazania drogomierza przesłać do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)

Należ pamiętać, że wymiana uszkodzonych liczników w pojazdach, może odbywać się na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak np. drogomierz – licznik można wymienić, ale tylko w pewnych, z góry określonych sytuacjach. Mianowicie jest to możliwe tylko z powodu jego uszkodzenia lub w przypadku konieczności wymiany elementu z nim związanego. Ważne, aby właściciel pojazdu z wymienionym licznikiem stawił się w ciągu 14 dni na stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu drogomierza. Diagnosta wprowadza dane do bazy CEP i wydaje zaświadczenie.

Cofanie liczników w samochodach i motocyklach to przestępstwo zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Pamiętać należy również, że takiej samej odpowiedzialności karnej podlega osoba, która zleca wykonanie takiej czynności.

Każdy właściciel lub posiadacz pojazdu może dokonać sprawdzenia stanu licznika dzięki bezpłatnej usłudze „Mój Pojazd”: https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/moj-pojazd

Można też uzyskać informacje o innym pojeździe. Dzięki usłudze "Historia Pojazdu" bezpłatnie można sprawdzić dane pojazdów, które nie należą do sprawdzającego. Jeżeli chcemy kupić używany pojazd albo potwierdzić informacje, które podaje jego właściciel można skorzystać z usługi online: https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/sprawdz-historie-pojazdu

Na terenie powiatu gryfickiego mundurowi ujawnili do tej pory 6 przypadków, w których pojazdy poruszające się po naszych drogach mogły mieć cofnięty licznik, każdy przypadek jest wyjaśniany przez policję i prokuraturę.