Aktualności

BEZPIECZNE WAKACJE Z POLICJANTAMI W POWIECIE GRYFICKIM

Na terenie naszego powiatu wielu młodych ludzi korzysta z różnych form letniego wypoczynku. Zorganizowane formy wypoczynku takie jak świetlice środowiskowe, czy półkolonie mają szanse na zaproszenie na spotkanie z uczestnikami gryfickich Policjantów, którzy przy okazji tego typu spotkań mogą prowadzić działania profilaktyczne ukierunkowane na bezpieczeństwo.

Podczas spotkania z kierownikami koloni oraz obozów poruszono tematykę bezpiecznych zachowań w trakcie korzystania z letniego wypoczynku w domu i poza nim, bezpiecznego zachowania nad wodą i w mieście, odpowiedzialnego zachowania w ruchu drogowym, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz stosowania się do nakazów i zakazów w związku z pandemią wywołaną koronawirusem.

W trakcie spotkania Policjanci w ramach realizowanego projektu profilaktycznego pod nazwą "Wakacje z wyobraźnią" przedstawili trzy filmy prewencyjne tj."Bezpeczeństwo na wodzie" "Nie pozwól krzywdzić zwierząt" oraz "Nie drażnij psa" udostępnili materiały profilaktyczne celem przekaznia ich przez kierowników młodym odbiorcom wypoczywającym na wakacjach.

Do końca wakacji policjanci będą odwiedzali miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu gryfickiego. Podczas działań profilaktycznych przekazywane były elementy odblaskowe oraz ulotki informacyjne na ręcę kierowników kolonii.