Ogólnopolski Dzień Odblasków w Gryficach - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Aktualności

Ogólnopolski Dzień Odblasków w Gryficach

Dzisiaj na terenie całego kraju, w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „Świeć Przykładem”, po raz kolejny obchodzony jest „Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków”. Celem działań jest przypominanie i uświadamianie pieszym o obowiązku korzystania z elementów odblaskowych – dla własnego bezpieczeństwa!

Policjnci z refaratu ruchu drogowego w Gryficach aktywnie włączyli się w działania mające na celu uczulenie pieszych na obowiązek noszenia elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym ale również na ulicach miasta dla własnego bezpieczeństwa. Ostatnie wydarzenia na polskich drogach z udziałem niechronionego uczestnika ruchu drogowego pokazują jak wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestii bezpieczeństwa.

Elementy odblaskowe, które wręczali dziś mundurowi to nie tylko pierwszy krok w stronę poprawy bezpieczeństwa ale również pretekst do rozmów w zakresie bezpieczeństwa z mieszkańcami Gryfici powiatu gryfickiego.

Policjanci przypominają:

Posiadanie i noszenie w widocznym miejscu elementów odblaskowych lub oświetlenia na drogach poza obszarem zabudowanym od zmierzchu do świtu jest wymagane prawem. Brak takiego wyposażenia jest karany mandatem. Odblask ratuje życie i zdrowie. Zachęcamy do noszenia elementów odblaskowych nie tylko na tych drogach i miejscach gdzie jest on wymagany prawem. Ułatwia to kierowcom poruszającym się po zmierzchu wcześniejszą ocenę sytuacji na drodze i zaplanowanie właściwego, bezpiecznego manewru.