Międzynarodowym Dzień Praw Człowieka - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Aktualności

Międzynarodowym Dzień Praw Człowieka

10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka i od tego czasu dzień ten określany jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.

Czym są ? Prawa człowieka to koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka. Prawa te mają charakter: powszechny (obowiązują na całym świecie i przysługują każdemu człowiekowi), przyrodzony (przysługują każdemu od chwili urodzenia), niezbywalny (nie można się ich zrzec), nienaruszalny (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią dowolnie regulowane), naturalny (obowiązują niezależnie od ich potwierdzenia przez władzę państwową, niepodzielny (wszystkie stanowią integralną i współzależną całość). Każde państwo ma obowiązek ochrony tych praw, niezależnie od swojego ustroju i krajowej regulacji prawnej. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie.

Od roku 2016 w garnizonie zachodniopomorskim regularnie prowadzone są szkolenia dla funkcjonariuszy wszystkich jednostek Policji w zakresie zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania w kontekście konieczności przestrzegania  praw człowieka.

Źródło: zachodnipomorska.policja.gov.pl