Akcja Znicz 2016 w Gryficach. - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Aktualności

Akcja Znicz 2016 w Gryficach.

Jak co roku, wielu z nas zdecyduje się na pokonanie setek kilometrów, aby w ten szczególny czas odwiedzić groby bliskich. Dużego natężenia ruchu należy spodziewać się zarówno przy cmentarzach jak i na drogach całego kraju. Gryficka policja również zaangażowała się w tegoroczną akcję i będzie czuwać nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym - szczególnie w okolicy gryfickich cmentarzy.

Tegoroczne działania "ZNICZ" rozpoczęły się dziś o godz 6:00 i trwać będą do środy 2 listopada do godz 22:00. W ich trakcie na drogach Powiatu Gryfickiego i całego województwa pojawi się zdecydowanie więcej patroli ruchu drogowego.   

Czasowa organizacja ruchu związana z dniem Wszystkich Świętych na terenie Gryfic (mapka - "stary cmentarz"):

 

 

 • Google Mapss Organizacja ruchu w okolicy cmentarza na ul Broniszewskiej
  Google Mapss

 

W celu ujawniania i dokumentowania popełnionych przez kierowców wykroczeń zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym, użyte zostaną zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorem. Policjanci posłużą się także laserowymi miernikami prędkości. Badany będzie również stan trzeźwości kierujących.

Tak jak podczas każdych działań "ZNICZ", dużego natężenia ruchu należy spodziewać się zarówno w rejonie nekropolii jak i na drogach dojazdowych do miast. Dlatego, w miarę możliwości zalecamy korzystanie ze środków komunikacji publicznej. Jeżeli zdecydujemy się na wyjazd samochodem, pamiętajmy, że na drogach dojazdowych do cmentarzy, a także na niektórych ciągach komunikacyjnych zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.
    
Zwracajmy więc uwagę na znaki drogowe i nie jedźmy na pamięć. Pamiętajmy również o tym, że polecenia policjanta kierującego ruchem są ważniejsze od sygnałów i znaków drogowych!

Apelujemy także do pieszych uczestników ruchu, aby korzystali z chodników,   a w przypadku ich braku - z pobocza. Przed wejściem na jezdnię należy zachować szczególną ostrożność i przechodzić tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Przebieganie lub wychodzenie zza samochodu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność może zakończyć się tragicznie. Przypominamy także o obowiązku korzystania z odblasków, przez pieszych, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.  
    
Aby podróż wszystkim upłynęła bezpiecznie, przypominamy kilka podstawowych zasad, o których zawsze warto pamiętać:

 • Przed wyjazdem sprawdzamy stan techniczny pojazdu (ogumienie, hamulce, poziom płynów eksploatacyjnych)     
 • Pamiętamy o dokumentach (prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu i polisa OC)
 • Jeżeli wyruszamy w długą trasę, pamiętamy o uwzględnieniu przerw w podróży,
 • Sprawdzamy czy na drodze, którą wybraliśmy nie napotkamy na utrudnień.  Informacje na ten temat znajdziemy na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl.         
 • Za kierownicę siada wyłącznie osoba trzeźwa i wypoczęta - to ona odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich pasażerów,
 • Prędkość dostosowujemy do natężenia ruchu i warunków atmosferycznych - pamiętajmy: wolniej znaczy bezpieczniej,
 • W czasie podróży zapinamy pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewozimy wyłącznie w odpowiednich do ich wagi i wzrostu fotelikach lub siedziskach,
 • Dbamy o to, by przewożony bagaż był prawidłowo zamocowany, nie ograniczał widoczności  i nie przemieszczał się w pojeździe w czasie jazdy,
 • W trakcie postoju nie pozostawiamy w samochodzie wartościowych przedmiotów (laptopów, tabletów, telefonów komórkowych itp.), które mogą paść łupem złodzieja,
 • Parkujemy pojazd zgodnie z przepisami, w miejscach do tego wyznaczonych.

Zadbajmy o to, aby nasze auto nie blokowało wjazdu lub wyjazdu z drogi, bramy itp. oraz dostępu do wcześniej prawidłowo zaparkowanego pojazdu. Pamiętajmy, że samochody pozostawione w miejscach, w których jest to zabronione i utrudniające ruch lub zagrażające bezpieczeństwu, będą usuwane na koszt właściciela.         
Ponadto informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach w dniu:
* 31 października  od godziny 18:00 do godziny 22:00,
* 1 listopada  od godziny 8:00 do godziny 22:00
obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów.

Oprócz zagrożeń spowodowanych wzmożonym ruchem, okres ten niesie ze sobą wiele innych niebezpieczeństw, na które warto zwrócić uwagę.  Pamiętajmy:
Żeby nie stać się ofiarą złodzieja:

 • nie zostawiaj samochodu w miejscach  nieoświetlonych, rzadko uczęszczanych;
 • parkuj samochód na parkingach strzeżonych, dozorowanych;
 • przed opuszczeniem samochodu sprawdź, czy nie pozostawiłeś w nim w widocznym miejscu torebki, bagażu, portfela, telefonu komórkowego czy dokumentów;
 • sprawdź zabezpieczenie pojazdu - czy został zamknięty, czy szyby zostały domknięte i nie są uchylone. Jeżeli posiadasz alarm - włącz go.

Kradzież kieszonkowa:

 • nie noś przy sobie większej ilości gotówki;
 • jeżeli musisz mieć przy sobie więcej pieniędzy, to nie trzymaj ich w jednej kieszeni lub portfelu. Porozkładaj je w kilku miejscach np. w wewnętrznych zamykanych kieszeniach;
 • nie noś przy kartach bankomatowych numerów PIN;
 • zwracaj uwagę na tzw. sztuczny tłok, unikaj go przy wsiadaniu do środków komunikacji miejskiej. Jeżeli masz torebkę przy sobie, to trzymaj ją blisko ciała i w zasięgu wzroku;
 • nie zabieraj ze sobą rzeczy niepotrzebnych.

 
Na cmentarzu:

 •  nie zostawiaj torebki, saszetki na ławce, przy nagrobku, nawet na krótką chwilę;
 • jeśli nie ma takiej konieczności, nie pokazuj, że masz telefon komórkowy;
 • trzymaj dziecko za rękę i nie pozwól, by zanadto się oddaliło, gdyż w tłumie może się bardzo łatwo zgubić;
 • włóż dziecku do kieszeni kartkę z numerem telefonu do siebie, z danymi umożliwiającymi szybkie odszukanie rodziców.

Apelujemy do wszystkich kierowców, aby pod żadnym pozorem nie wsiadali za kierownicę będąc pod wpływem alkoholu, a do pasażerów, by nie pozwolili, by wiózł ich nietrzeźwy kierujący!

 

KWP Szczecin/ZF