Pokrzywdzeni przestępstwem - Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Pokrzywdzeni przestępstwem

Pokrzywdzeni przestępstwem

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem  - Pamiętaj!  Możesz otrzymać bezpłatną pomoc.

 

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomocpsychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które  uzyskały dotacje   z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebjesz pomocy, zwróć sie do takiego podmiotu.

 

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Misnisterstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych: www.pokrzywdzeni.gov.pL

 

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM STOWARZYSZENIA SOS DLA RODZINY