„Niebieska Linia” 800-12-00-02 - Gdzie szukać pomocy? - Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Gdzie szukać pomocy?

„Niebieska Linia” 800-12-00-02

W związku z funkcjonowaniem Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został uruchomiony bezpłatny telefon o numerze 800 12 00 02.

W związku z funkcjonowaniem Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dotyczącego zwiększania zakresu działania oraz dostępności do ogólnopolskich całodobowych telefonów zaufania interwencyjnych i informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz utworzenia całodobowej bezpłatnej ogólnopolskiej linii telefonicznej dla ofiar przemocy w rodzinie i ze względu na płeć, od 01 stycznia 2017 roku uruchomiony został całodobowy bezpłatny ogólnopolski telefon o numerze 800 12 00 02. Oprócz całodobowej dostępności do pomocy psychologicznej, wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy, Ogólnopolskie Pogotowie Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w ramach którego działa ww. telefon oferuje:
 

  • konsultacje telefoniczne w języku angielskim w poniedziałki w godz. 18.00 – 22.00 (tel. 800 12 00 02);
  • konsultacje telefoniczne w języku rosyjskim we wtorki w godz. 18.00 – 22.00 (tel. 800 12 00 02);
  • konsultacje telefoniczne prawne w poniedziałki i we wtorki w godz. 17.00 – 21.00 (tel.22/666 28 50) oraz w środy w godz. 18.00 – 22.00 (tel. 800 12 00 02);
  • konsultacje telefoniczne dla przedstawicieli służb interwencyjnych w środy w godz. 10.00 – 13.00 (tel. 22/250 63 12);
  • konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype w poniedziałki w godz. 13.00 – 15.00 (pogotowie niebieska linia) - także dla osób posługujących się językiem migowym;
  • porady e – mailowe: niebieskalinia@niebieskalinia.info.