KONTAKT - Dane teleadresowe jednostki - Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Dane teleadresowe jednostki

Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

ul. Mickiewicza 19

72 - 300 Gryfice

Dyżurny jednostki:  tel. 91 38 57 511, fax  91 38 57 513,

telefon alarmowy: 997 lub 112, e-mail:  dyzurnykpp@gryfice.policja.gov.pl

Zespół Prezydialny - Sekretariat: tel.  91 38 57 505,

Kadry: tel. 91 38 57 581 lub 91 38 57 582,

Naczelnik Wydziału  Prewencji i Ruchu Drogowego: tel. 91 38 57 520 ,

Naczelnik Wydziału  Kryminalnego: tel. 91 38 57 540,

Kierownik Referatu Ruchu Drogowego: tel. 38 57 570,

Oficer prasowy: tel: 91 38 57 525,

Zespół Administracyjno - Gospodarczy: tel. 91 38 57 517.