Oficer prasowy KPP w Gryficach - Oficer prasowy - Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Oficer prasowy

Oficer prasowy KPP w Gryficach

 

 

podkom. Zbigniew Frąckiewicz

tel. 47 78 22 571

kom. 667 094 051

e-mail:  rzecznik.gryfice@sc.policja.gov.pl

Oficer Prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

 

     

Elektroniczna skrzynka podawcza KPP w Gryficach - ePUAP

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP: http://epuap.gov.pl oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Założenie konta jest bezpłatne.
 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30) do Sekretariatu Zespołu Prezydialnego KPP w Gryficach mieszczącego się w pokoju nr 208 przy ul. Mickiewicza 19 w Gryficach na następujących nośnikach danych:

    1.Dyskietka 1,44 MB

    2.Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

    3.Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1.Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

2.Akceptowalne formaty załączników to:

    1. DOC, RTF

    2. XLS

    3. CSV

    4. TXT

    5. GIF, TIF, BMP, JPG

    6. PDF

    7. ZIP

3.Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4.Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.