KADRA KIEROWNICZA - Kadra Kierownicza - Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Kadra Kierownicza

KADRA KIEROWNICZA

 

NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO

 podkom. Maciej Wędziński                                

        tel.91 38 57 520                                       

 

 

 ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO

asp. szt. Tomasz Hendryk

                  tel. 91 38 57 522

 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

    ------------------------------

                    tel. 91 38 57 540

 

 

 

 p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

sierż. szt.  Paweł Lipiński

     tel. 91  38 57 541

 

 

Komendant Komisariatu Policji w Rewalu

nadkom. Marcin Ryczko

    tel. 91 38 52 850

 

 

 

       Komendant Komisariatu Policji w Trzebiatowie

          kom. Krzysztof Zieliński

   tel. 91 38 52 870

 

 

            Kierownik Posterunku Policji w Płotach

         asp. szt. Jacek Niewczas

                tel. 91 38 57 574

 

 

            Kierownik Referatu Ruchu Drogowego

      asp. Krzysztof Nowakowski

    tel. 91 38 57 570