Kierownictwo KPP w Gryficach

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GRYFICACH

 Komendant Powiatowy Policji w Gryficach

 

 

  • insp. Krzysztof Boguszewicz insp. Krzysztof Boguszewicz
    insp. Krzysztof Boguszewicz

 

insp. mgr Krzysztof Boguszewicz

tel. 91 38 57 500

e-mail:  komendant@gryfice.policja.gov.pl

 

 

 

 

p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach

  •  kom. Tomasz Krupa

 

kom. Tomasz Krupa

tel. 91 38 57 502