Kierownictwo KPP w Gryficach

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GRYFICACH

 Komendant Powiatowy Policji w Gryficach

  • mł. insp. Krzysztof Boguszewicz

 

mł. insp. mgr Krzysztof Boguszewicz

tel. 91 38 57 500

e-mail:  komendant@gryfice.policja.gov.pl

 

 

 

 

 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gryficach

  • podinsp. Tomasz Piętal

 

podinsp. Tomasz Piętal

tel. 91 38 57 502