STRUKTURA ORGANIZACYJNA KPP W GRYFICACH - Struktura Jednostki - Komenda Powiatowa Policji w Gryficach

Struktura Jednostki

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KPP W GRYFICACH

 

 

1.  Komendant Powiatowy Policji :

- Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

- Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych

- Posterunek Policji w Płotach

- Zespół Kadr i Szkolenia

- Zespół Prezydialny

- Zespół do spraw Administracyjno-Gospodarczych

- Zespół do spraw Łączności i Informatyki

- Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnej

  

1.1  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji:

- Wydział Kryminalny

- Zespół do walk z Korupcją i Przestępczością Gopodarczą

2. Komisariat Policji w Trzebiatowie

3. Komisariat Policji w Rewalu